Blåbetong var ett populärt byggmaterial mellan 1929 och 1975. Många hus som byggdes under den här perioden kan innehålla blåbetong, vilket kan orsaka höga halter av radon i inomhusluften. Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som bildas när uran och radium sönderfaller. Gasen kan tränga in i hus och byggnader genom sprickor och håligheter i grunden och via byggmaterialet blåbetong.Här är tio fakta om det farliga byggmaterialet blåbetong

  1. I dag finns det cirka 400 000 bostäder i Sverige som är byggda med blåbetong. 
  2. Tillverkningen av blåbetong upphörde år 1975, men det användes fortfarande för att bygga fram till cirka 1985.
  3. De flesta husen och byggnaderna som använder detta material finns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping.
  4. För höga radonhalter kan vara skadligt för hälsan och kan öka risken för lungcancer. Varje år orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige och är därmed den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det viktigt att genomföra radonmätningar i hus och byggnader som byggts med blåbetong.
  5. Visste du att genom att mäta gammastrålningen kan man ta reda på om huset är byggt av blåbetong. Gammastrålningen mäts med hjälp av en gammamätare som man håller mot väggen.
  6. Blåbetong räknas inte som farligt avfall.
  7. Blåbetong är porös och matt blå till färgen. Strukturen liknar en tvättsvamp. 

Det finns inget sätt att känna igen radon utan att mäta dess nivåer. Därför är det viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar i hus, flerbostadshus och på arbetsplatser för att säkerställa en radonfri inomhusmiljö.

Beställ radonmätning här!By arvind