Det är inget nytt att fasta. Pythagoras krävde av sina studenter att de skulle fasta under 40 dagar för att rena kropp och sinne innan de fick ta emot hans undervisning och Bibeln berättar att även Jesus fastade i upp till 40 dagar i sträck.

“Vår mat ska vara vår medicin” sade Hippokrates, som vi idag känner som läkekonstens fader, redan ca 400 år före Kristus. Han liksom många andra tidiga läkare ordinerade fasta vid både lätta och allvarliga sjukdomar och de hade, enligt modern forskning, på många sätt en poäng i det de gjorde. Nu har vi börjat förstå vilka biologiska processer fastan utlöser i våra kroppar och hur de håller oss friska och hälsosamma.

Forskare har vetat i åttio år att man genom att minska kaloriintaget med 20-40% mot vad som anses nödvändigt kan förlänga livet på så gott som alla testade djurarter, så länge mängden vitaminer och andra näringsämnen fortfarande är tillräcklig. Dessutom visar testerna att en livslång sådan diet helt kan eliminera hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och demens.

Att fasta så länge som Pythagoras och Jesus föreskriver har forskarna dock visat inte är nödvändigt. Den periodiska fastan, att äta begränsat med kalorier under vissa dagar, praktiseras redan av många kulturer av religiösa skäl. Nu kan vi hänga på dem, men av hälsosamma anledningar.

Att två dagar i veckan minska kaloriintaget och undvika de största kolhydratfällorna stabiliserar din blodsockernivå så pass att du inte längre känner sötsuget och hamnar i blodsockerdippar. Kolesterolvärdet sjunker också och minskar direkt risken för hjärtsjukdomar. Att fasta för hälsans skull är inget nytt, men verkligen inte heller förlegat utan har numera flera belägg i modern forskning.